2019-07-11 13:01:20

Opis nieruchomości

Opis nieruchomości

2019-07-11 12:25:43

Regulamin rokowań

Regulamin rokowań


pozostałe aktualności


Zobacz

Organy zarządzające i kontrolne

 

Obecne organy  zarządzające  i kontrolne

Zarząd Spółdzielni:
Prezes Zarządu – Stanisław Skórski
Z-ca Prezesa Zarządu – Edward Lalewicz

Rada Nadzorcza Spółdzielni:
Przewodniczący Rady – Wiesław Furman
Sekretarz – Stanisław Kosałka
Członkowie:
                Kazimierz Dzidowski
                Zdzisław Golba
                Józef Wójtowicz

Pełnomocnicy:
Dyrektor – mgr Krzysztof Ratusznik
Główny Księgowy – inż. Teresa Poniewierska